RPKP 10.02.02 - Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne, na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem projektu jest wzrost jakości nauczania w ZS w Brudnowie i ZS w Zbrachlinie w woj. kujawsko-pomorskim w efekcie wdrożenia kompleksowego programu obejmującego zajęcia dodatkowe dla 320 uczniów (176K, 144M) doposażenie pracowni szkolnych, modernizację programów nauczania oraz dokształcenie 20 nauczycieli (17K, 3M) przedmiotów w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 r.Projekt skierowany jest do szkół wiejskich i obejmuje wsparciem uczniów średnich i ze specjalnymi potrzebami oraz 20 nauczycieli. Projekt dotyczy podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w obszarach ICT, nauk matematycznoprzyrodniczych i języków obcych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki z elementami robotyki, matematyki, przyrody, j. angielskiego. Zajęcia będą realizowane również w oparciu o metodę eksperymentu z matematyki i przyrody. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt potrzebny do realizacji zajęć informatyczno-robotycznych, zostaną utworzone 2 pracowanie przyrodnicze i matematyczna, zakupione pomoce do realizacji zaj. z j. angielskiego. Wsparciem psychologiczno-pedagogicznym objęci zostaną wszyscy uczniowie szkoły, a w szczególny sposób uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Zostaną zmodernizowane programy nauczania z przedmiotów objętych projektem oraz opracowany program wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno/pedagogicznej. Uczniowie wezmą również udział w zajęciach warsztatowych z przyrody i robotycznych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu innowacyjnych metod pracy w oparciu o eksperyment, zostaną również wyposażeni w wiedzę z zakresu stosowania TIK na zajęciach objętych projektem jak i programowania potrzebnego do realizacji nowatorskich zajęć informatyczno-robotycznych.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.