RPKP 10.02.02 - Kompetencje kluczowe mogą być coolowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe​”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne, na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem projektu jest wzrost jakości nauczania w 5 szkołach podstawowych w woj. kujawsko-pomorskim z powiatu aleksandrowskiego i grudziądzkiego w efekcie wdrożenia kompleksowego programu obejmującego zajęcia dodatkowe dla 419 uczniów (183K, 236M) doposażenie pracowni szkolnych, modernizacja programu nauczania oraz dokształcenie 25 nauczycieli (20K, 5M) przedmiotów w okresie od 01.01.2018 do 31.07.2019 r. Projekt skierowany jest do szkół wiejskich i miejskich (zgodnie z DEBURGA należących do obszarów wiejskich) i obejmuje wsparciem wyłącznie uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz 25 nauczycieli wymagających podniesienia kompetencji kluczowych w powiązaniu z planowanym wsparciem dla uczniów. Projekt dotyczy podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w obszarach nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przyrody, j. angielskiego i niemieckiego. Zajęcia będą realizowane w oparciu o metodę eksperymentu z matematyki i przyrody dla uczniów zdolnych jak i wyrównawcze z tych przedmiotów. Szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć przyrodniczych i matematycznych prowadzonych metodą eksperymentu. Zostanie utworzona pracowania przyrodnicza i matematyczna, zakupione zostaną pomoce do realizacji zaj. z j. angielskiego i niemieckiego. Wsparciem psychologicznopedagogicznym objęci zostaną wszyscy uczniowie projektu - są to uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Uczniowie wezmą również udział w warsztatach przyrodniczo-matematycznych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu innowacyjnych metod pracy w oparciu o eksperyment, zostaną również wyposażeni w wiedzę z zakresu stosowania TIK na zajęciach objętych projektem.

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.