POKL 9.6.2 "JĘZYKI OBCE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA NIE BĘDĄ JUŻ OBCE"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie nauki języków obcych. Do wyboru języki: angielski i niemiecki.

Szkolenie jest bezpłatne, w pełni finansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w ramach konkursu POKL 9.6.2 Tytuł projektu: „Języki obce dla Dolnego Śląska nie będą już obce!”.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona (300 osób), a projekt obejmuje cały Dolny Śląsk, zachęcamy więc do szybkiego nadsyłania zgłoszeń.

Szkolenie w pełni przygotowuje do zewnętrznego egzaminu, po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje językowe, wystawiony przez niezależną jednostkę edukacyjną.

Korzyści z posiadania certyfikatu językowego, to  przede wszystkim wzmocnienie pozycji na rynku pracy, podniesienie kompetencji na obecnym stanowisku pracy, wzrost szans na rynku pracy w Polsce, w Europie i na świecie.

Szczegóły organizacyjne:

* Na całe szkolenie składa się w sumie 120 godzin szkoleniowych. Preferowana częstotliwość zajęć to minimum 6 jednostek lekcyjnych tygodniowo (do wyboru dni powszednie lub weekendy). Realny czas trwania kursu to minimum 5,5 miesiąca;

* Jedna grupa składa się z ok. 12 osób;

* Terminy szkolenia zostaną ustalone indywidualnie z uczestnikami;

* Miejsce szkolenia ustalimy po utworzeniu pełnej grupy.

W ramach szkolenia zapewniamy:

* materiały szkoleniowe i dydaktyczne;

* test kwalifikujący do grupy o odpowiednim poziomie;

* możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb uczestników;

* miłą atmosferę i wysoki poziom szkolenia;

* doświadczonych lektorów posiadających wysokie kwalifikacje;

* certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez  niezależną placówkę.

Szkolenia kierowane są do osób spełniających następujące kryteria:

- niepracujący uczniowie i studenci w wieku 18-24, posiadający najwyżej średnie wykształcenie;

lub

- osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne w wieku 50+, bez względu na posiadane wykształcenie;

lub

- osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne w wieku 18-64, posiadające najwyżej średnie wyksztalcenie.

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu, odpowiemy Państwu na wszelkie pytania i ewentualne wątpliwości, oraz prześlemy dokumenty rejestracyjne dla uczestników.

 

Osoba kontaktowa: Katarzyna Olech, Tel.: 796-087-649,

e-mail: rekrutacja.dlns@leantech.com.pl

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.