Firma

Warsztaty Kaizen

Kaizen (jap. 改善 - "kai" - zmiana, "zen" - dobry, czyli ciągłe doskonalenie) - filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. Jej zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, by produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji, jest odpowiedzią na zautomatyzowane tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

 

"Kaizen to niekończący się pościg za strategią prowadzącą do klasy światowej [...] nieustanna strategia doskonalenia...każdego dnia, przez każdego pracownika i w każdym miejscu" (Masaaki Imai w przedmowie do polskiego wydania książki Gemba Kaizen)

 

Kaizen (oznaczające w języku japońskim ciągłe doskonalenie) jest metodologią zarządzania, która przekonuje, że małe lecz nieustannie wprowadzane usprawnienia przynoszą docelowo większe efekty niż duża reorganizacja firmy przeprowadzana raz na jakiś czas.

 

Ponieważ do podtrzymania ciągle postępujących zmian potrzebny jest równy udział wszystkich pracowników zakładu, Kaizen przełamuje bariery organizacyjne i przede wszystkim umożliwia pracownikom liniowym wpływ na sposób w jaki wykonują swoją pracę. Wypracowywanie usprawnień w ten sposób jest wspierane poprzez stworzenie struktur pracy zespołowej oraz przez bezpośredni udział kadr zarządzających w działaniach doskonalących na poziomie pracowników liniowych.

 

Często stosowaną formą Kaizen są tzw. Warsztaty Kaizen Blitz (nazywane także Hoshin Kaizen), które w przeciągu kilku dni usprawniają funkcjonowanie gniazda produkcyjnego: redukują zajmowaną powierzchnię produkcyjną, eliminują niepotrzebne czynności określane wspólną nazwą jako marnotrawstwo. Warsztaty szkolą również pracowników w technikach rozwiązywania problemów, przełamują stereotypy organizacyjne i poprzez natychmiastowe wdrożenie pomysłów pokazują, że poprawa organizacji jest możliwa i łatwa do osiągnięcia.

 

Cele kaizen 

 

Kaizen poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów :

• skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;

• dostosowywanie techniczne elementów systemu;

• tworzenie kryteriów oceny i nagradzania;

• redukcję kosztów.

 

Zasady kaizen 

 

Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych elementach:

1. ulepszanie i zmiany na lepsze,

2. toczący się ciągły proces.

 

10 Zasad kaizen

 

1. Problemy stwarzają możliwości

2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why)

3. Bierz pomysły od wszystkich

4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia

5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy

6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne

7. Wybieraj proste rozwiązania – nie czekając na te idealne

8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy

9. Pomyłki koryguj na bieżąco

10. Ulepszenie nie ma końca

 

Przykładowy harmonogram

 

09.00-10.30 Czym jest Kaizen. Rodzaje marnotrawstwa.

10.30-10.45 Przerwa na kawę.

10.45-12.15 Techniki wykorzystywane przy przeprowadzaniu warsztatów.

12.15-12.30 Przerwa na kawę

12.30-14.00 Jak wdrożyć od podstaw warsztaty Kaizen w firmie.

14.00-14.45 Lunch

14.45-15.45 Przykłady wdrożeń. Jak przeprowadzać warsztat – ćwiczenia w grupach część 1

15.45-16.00 Przerwa na kawę.

16.00 -17.00 Jak przeprowadzać warsztat – ćwiczenia w grupach część 2.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.