RPWM 2.2.1 - KOMPETENCJE KLUCZOWE MOGĄ BYĆ COOLOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytania ofertowe

Dodano 16.11.2016

Zapraszamy sie do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru realizatora zajeć dodatowych.

 

Dodano 01.12.2016

Załaczono protokoły z wyboru ofert.

Informujemy że do realizacji zajeć dodatkowych wybrano firmę Driwers Violetta Rybarczyk

 

Dodano 19.01.2017

Zapraszamy sie do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru dostawcy sprzętu komputerowego.

 

Dodano 19.01.2017

Zapraszamy sie do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru dostawcy sprzętu zestawów Lego.

 

Dodano 19.01.2017

Zapraszamy sie do zapoznania z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru dostawcy wyposażenia pracowni przyrodniczej i językowej.

 

Dodana 06.02.2017

Załaczono protokoły z wyboru ofert.

Informujęmy że do dostawy sprzętu Lego wybrano ofertę firmy AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.

Informujęmy że do dostawy pracowni przyrodniczych i językowej  wybrano ofertę firmy Educarium spółka z o.o.

Informujęmy że do dostawy sprzętu komputerowego  wybrano ofertę firmy KOMPUTRONIK S.A.

 

Dodano 01.03.2017

W związku z realizacją projektu RPWM.02.02.01-28-0155/16 „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe”  realizowanego w ramach Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“ Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe, na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego  poszukujemy dostawców posiłków na zajęcia dodatkowe dla uczniów  szkół w Świętajnie i Olecku w okresie 10.03.2017 - 23.12.2018. W ramach posiłku  wchodzi kanapka orach soczek minimum 250 ml na ucznia. Łaczna ilość zestawów w szkole w Świetajnie -  3480 szt, w Szkole w Olecku- 3680 szt. Koszt  musi zawierać dostawę bezpośrednio do szkół. 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 14.03.2017 na adres e-mail : biuro@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:  

Lean Tech Robert Markowiak

Gaj Mały 118B

64-520 Obrzycko

Załączniki

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.