POKL 9.6.2 "ECDL START DLA MAZOWIECKICH KADR!"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy na darmowy KURS ECDL START/BASE

 

 Zapraszamy na cykl w pełni bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „ECDL START dla mazowieckich kadr!”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, będące uczniami szkół ponad gimnazjalnych, czyli zawodowych, liceum ogólnokształcącego, zawodowego, technikum, uczniowie szkół policealnych oraz studenci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia w wieku 18l.-24l., lub osoby w wieku 25l.-64l., chcących zdobyć nowe umiejętności, podnieść swoje kwalifikacje z zakresu ITC oraz mieć możliwość zdobycia certyfikatu.

 

Zapraszamy osoby, które w szczególności charakteryzują się wykształceniem co najwyżej średnim jak również osoby w wieku 25l.-64l. niezależnie od wykształcenia, będącym zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie.
Projekt i wsparcie kierowane jest szczególnie do tych osób, które chcą podwyższyć swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera , tak by stać się  bardziej atrakcyjnym na rynku pracy potencjalnie poszukiwanym przez pracodawcę pracownikiem.  Z drugiej strony jest to ciekawa propozycja dla osób  w wieku 25l.-64l., która umożliwia  podwyższenie ich kwalifikacji  zawodowych, a także uzupełnienie swojej edukacji w postaci form samokształcenia, które nie wymagają ponoszenia kosztów finansowych.

Szkolenia obejmują m.in takie tematy jak:

     •  Podstawy pracy z komputerem,
     •  Postawy pracy w sieci,
     •  Przetwarzanie tekstów,
     •  Arkusze kalkulacyjne.
   
Wszystkie szkolenia realizowane są w formie 60 godzin szkoleniowych  dla poszczególnej grupy osób.
Każdy uczestnik będzie pracował na własnym, mobilnym stanowisku komputerowym. Przewidywana grupa szkoleniowa to co najmniej 10 osób.

W trakcie całego szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje trener prowadzący wykłady, służący pomocą w sprawach związanych z wykonywanymi na komputerze zadaniami oraz sprawami administracyjnymi.

Wszystkie szkolenia są w pełni bezpłatne. Ich uczestnikom gwarantujemy:
  
     •  materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
     •  mobilne stanowisko komputerowe do praktycznej nauki,
     •  miłą atmosferę i wysoki poziom szkoleń.
        

 

Do niżej wymienionych dokumentów prosimy dołączyć kserokopie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej bądź przedstawić zaświadczenie ze szkoły, że jest się uczniem.

 

 W celu poznania wiedzy oraz umiejętności zgłaszanych uczestników zapraszamy do wypełnienia testu kwalifikacyjnego:

 

                                                                        UWAGA !!!

Przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
               tel. 61 222 91 68 oraz 61 222 91 67 lub mail: e.mrowinska@trol.pl oraz m.duszynska@trol.pl

Załączniki

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.