POKL 9.1.2 "SZKOŁY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne

Projekt skierowany dla uczniów klas gimnazjalnych 1-3 lub klas 4-6 szkoły podstawowej w ZS w Uniejowie, oraz uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej w SP w Błaszkach.

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach decyduje Komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, specjalista ds. monitoringu i informacji, specjalista ds. sprawozdawczości finansowej oraz przedstawiciele Szkoły Podstawnej im. Stanisława Staszica w Błaszkach/Zespołu Szkół w Uniejowie. O ostatecznym udziale w Projekcie decydować będą wyniki oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz punktacja decydująca o priorytetowym wyborze uczestników.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć dokumenty rekrutacyjne do Biura Projektu:

Gimnazjum w Uniejowie
ul. Kościelnicka 26-28
99-210 Uniejów

osobiście, listownie lub droga elektroniczną w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie powiadomiona zostanie drogą telefoniczną lub e-mailową.

Załączniki

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.