Firma

Lean Manufactiring

CEL SZKOLENIA

 

Jeden z największych ojców teorii zarządzania, Peter Drucker powiedział, że nie ma nic bardziej nieefektywnego, niż robienie efektywnie rzeczy, których nie powinno się wykonywać wcale. Śmiało można powiedzieć, że jest to definicja filozofii Lean Manufacturing czyli Odchudzonego Wytwarzania. Pełne zrozumienie i zaakceptowanie tego stwierdzenia pozwala na rewelacyjne zmiany w metodach zarządzania procesami biznesowymi. Skutkiem takiego podejścia są wymierne korzyści polegające na redukcji kosztów oraz usprawnieniu efektywności całego procesu wytwórczego. Aby można było zarządzać przedsiębiorstwem na zasadach Odchudzonych tworzy się tzw. mapy strumienia wartości, które w precyzyjny sposób opisują wszystkie kroki procesu wytwórczego. Analiza poszczególnych kroków procesu pozwala na ocenienie ich pod kątem dostarczania wartości do procesu ( czyli np. działania koniecznego do przetworzenia produktu z jednej formy w drugą ) oraz generowania kosztów ( np. przemieszczania dużych partii produktów lub powtórnego ich przerabiania.

 

W przedsiębiorstwach stosujących koncepcję Lean Manufacturing zapasy są na minimalnym poziomie, lub też nie ma ich w ogóle. Procesy powiązane są wzajemnie na zasadzie relacji dostawca zewnętrzny - klient wewnętrzny. Materiały pomiędzy nimi dostarczane są w zależności od popytu płynącego od klienta na zasadach Kanban. Występuje tu zasada systemu " ssania ", tzn. z ang. just in time. Produkcja taka jest definiowana w następujący sposób: robić to co jest teraz konieczne, we odpowiedniej ilości oraz właściwym czasie.

 

Wysoka organizacja i wizualizacja miejsc pracy sprawia, iż pracownicy są zaangażowani w proces zmian i usprawnień. Takie wizualne zarządzanie sprzyja podejmowaniu szybkich i właściwych decyzji, a przede wszystkim pozwala na skuteczną identyfikację i usunięcie zaistniałego problemu. Wszystkie urządzenia techniczne dozorowane są na zasadach prewencji, tzn. obsługi samodzielnej wykonywanej przez operatorów oraz działań prewencyjnych, zgodnie z harmonogramem przeglądów. Wszelkie awarie powodujące zatrzymanie są przedmiotem analizy i wyciągania wniosków na przyszłość.

 

Czasy postojów maszyn podczas przestawienia skrócone są do minimum, przez co nie ma potrzeby wytwarzania dużych partii produktów. Czasy przezbrojeń są monitorowane. Każde przestawienie jest dokładnie opracowane, aby w trakcie jego trwania wykonywać tylko czynności, które są niezbędne do jego szybkiego przeprowadzenia.

 

Celem szkolenia jest pokazanie jak krok po kroku przygotować się do wdrożenia zasad LM, a później jak skutecznie je wprowadzić w przedsiębiorstwie. Szkolenie oparte jest na przykładach konkretnych projektów wdrożeniowych, przez co uczestnicy otrzymują praktyczną i sprawdzoną wiedzę. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zainteresowane są: obniżaniem kosztów w przedsiębiorstwie, podnoszeniem efektywności oraz eliminacją wszystkich działań z procesów, które nie dodają do nich wartości.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

09.00-10.30 Geneza programu Lean Manufacturing. Różnice pomiędzy sposobami produkcji.

                    Czynniki warunkujące sukces wdrożenia Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie.

                    Ćwiczenie w grupie

10.30-10.45 Przerwa na kawę.

10.45-12.15 Rodzaje strat w procesie produkcyjnym. Mapowanie procesu. Rodzaje map procesu.

12.15-12.30 Przerwa na kawę

12.30-14.00 Mapowanie strumienia wartości. Kroki dodające i nie dodające wartości w procesie.

                    Ustalenie celów dla projektu wdrażania zasad Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie.

                    Organizacja stanowiska pracy oraz jego efektywność.

14.00-14.45 Lunch

14.45-15.45 Organizacja przepływu procesu. Czas taktu, przepływ jednego detalu.

                    Ćwiczenie w grupie.

15.45-16.00 Przerwa na kawę.

16.00-17.00 Produkcja komórkowa. Zalety przepływu produktów pomiędzy stanowiskami.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.