WRPO 8.2 - JĘZYKI OBCE KLUCZEM DO SUKCESU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt „Języki obce kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Działanie 8.2 prowadzonego przez  Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Głównym celem projektu jest  chęć podwyższenia swoich umiejętności z języka angielskiego lub niemieckiego. Szkolenie jest przeznaczone dla osób w wieku powyżej 25 roku życia oraz 50+ z wykształceniem co najwyżej średnim, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie oraz osób bezrobotnych, które nie uczestniczyły w szkoleniach, kursach zawodowych i innych formach kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.

Szkolenia kierujemy do 444 osób dorosłych(25+), zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa wielkopolskiego, którzy z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich umiejętności
z języka angielskiego lub niemieckiego.

W ramach projektu odbędzie się 120 godzin szkolenia dla poszczególnych grup projektowych. Miejsce szkolenia ustalimy tuż po utworzeniu pełnej grupy. Postaramy się tak dopasować miejsce szkolenia, aby było ono najbliższe Państwa miejsca pracy, bądź zamieszkania.

Aby szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie i efektywnie, grupy szkoleniowe liczą co najwyżej 12 osób.
Każdej z nich  zapewniamy:

•  materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

•  miłą atmosferę i wysoki poziom szkoleń,

•   programy zajęć dostosowane do umiejętności posiadanych przez uczestnika szkolenia,

•   zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

•   zapewnione zostaną dodatkowe konsultacje z lektorem  ukierunkowaniem na pomoc osobom z trudnościami w uczeni się, nie nadążającym za resztą  grupy lub umożliwione zostaną konsultacje mailowe z lektorem

Po ukończeniu kursu podchodzicie Państwo do egzaminu państwowego, na mocy którego otrzymujecie Państwo uprawnienia podnoszące Państwa pozycje na rynku pracy.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu:

 •  potwierdzenie posiadanych kompetencji
 •  wzrost pozycji na rynku pracy,
 •  większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 •  wzrost mobilności,
 •  wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu, odpowiemy Państwu na wszelkie pytania i ewentualne wątpliwości

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.