RPWM 2.2.1 - KOMPETENCJE KLUCZOWE MOGĄ BYĆ COOLOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

Głównymi celami projektu jest: 

1.Doskonalenie zawodowe 10 nauczycieli ze SP nr 4 w Olecku oraz 5 nauczycieli ze SP w Świętajnie.
2.Zajęcia z informatyki i robotyki dla 60 uczniów SP nr 4 w Olecku i 30 uczniów SP w Świętajnie szkołach oraz doposażenie pracowni informatyki w szkołach i modernizacja programu nauczania.
3.Zajęcia z przyrody dla 32 uczniów SP nr 4 w Olecku i 36 uczniów SP w Świętajnie szkołach oraz doposażenie pracowni przyrody w szkołach i modernizacja programu nauczania.
4.Zajęcia z jęz. ang. dla 21 uczniów SP w Świętajnie oraz doposażenie pracowni przyrody w szkołach i modernizacja programu nauczania.
5.Wsparcie psychologiczne i/lub socjoterapeutyczne uczniów SP nr 4 w Olecku oraz SP w Świętajnie.

Aby zajęcia zostały przeprowadzone sprawnie i efektywnie dla potrzeb realizacji zajęć zapewniamy:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli,

-  zakup sprzętu komputerowego oraz doposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznie i językowej

- wyżywienie i odwóz dzieci po zajęciach

- wycieczki tematyczne dla dzieci w ramach realizowanych zajęć dodatkowych

 

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.