RPSL 11.02.03 - Nowoczesne Szkoły Zawodowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPSL.11.02.03-24-0301/18-003​ „Nowoczesne Szkoły Zawodowe​”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zdiagnozowane w 4 zespołach szkół prowadzonych przez powiat żywiecki: Zespole Szkół Zawodowych im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce (dalej ZSZ); Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu (dalej ZSB-D); Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu (dalej ZSM-E) oraz Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu (dalej ZSDiL). Opracowanie obejmowało współpracę z 65 pracodawcami, którzy wraz z przedstawicielami szkół zbudowali zalecenia co do kształcenia uczniów, doposażenia sal lekcyjnych oraz dokształcenia nauczycieli. Projekt zakłada kompleksowy program modernizacji kierunków obejmujący zajęcia dodatkowe (szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe, wyjazd do firm) oraz staże dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych i dokształcenie nauczycieli. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną 4 zespoły szkół, 22 pracownie, 365 uczniów (126K/269M) i 32 nauczycieli (17K/15M). Celem jest wzrost jakości nauczania w ww. 4 jednostkach.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.