RPDS.10.04.01 - Kształcenie zawodowe w powiecie średzkim bliżej rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań związanych z dostosowaniem systemów kształcenia i szkolenia zawod do potrzeb rynku pracy, w szczególności
zwiększających szanse na zatrudnienie i konkurecyjność uczniów poprzez wsparcie praktycznej nauki zawodu i poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Cel ten
będzie osiągnięty poprzez:
-praktyki i staże zawod. we współpracy z firmami zwłaszcza z LSSE
-dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku - zgodnie Barometrem zawodów z 2018 (dot. zawodów
deficytowych) oraz wpisujących się w Inteligentne specjalizacje dla woj. dolnośląskeigo (na podst. RSI)
- podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację kursów i zajęć specjalistycznych w prozumieniu z uczelnią wyższą
-zewnętrzne, certyfikowane kursy zawod i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje nauczycieli i ucz
-doradztwo edukacyjno – zawodowe
-wyposażenie szkół w nowe narzędzia, technologie zgodnie z rekomendacjami MEN dla pracowni ksztaćłenia zawodowego
Projektem będą objęci uczniowie i n-le PZSP nr 1 i PZSP nr 2. Projekt będzie odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, w szczególności:
- słabe i przeciętne wyniki z egzaminów zawodowych, średnie oceny z przedmiotów zawodowych
- słabe powiązanie szkół z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
-słaba dostępność do doradztwa zawodowego
-niewystarczające wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiekszających szanse na rynku pracy
Nadrzędnym celem projektu jest również dopasowanie oferty szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy i oczekiwań społecznych. Projektem będą objęte 2 szkoły, łącznie
150(50K)uczestników i 15 n-li (5K). Projekt ma być realizowany od 06.2019-05.2021.
BIURO PROJEKTU będzie mieściło się w woj. dolnośląskim w PZSP 1 w celu zapewnieniakontaktu uczest. z kadrą proj. i udostępnienia dokumentacji realizowanego
projektu.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.