POKL 9.6.2 "MAZOWIECIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Projekt, który przedstawiamy Państwu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet  IX:  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6:  Upowszechnienie uczenia się dorosłych, pt.: „Mazowieckie bez barier językowych”.

Okres realizacji projektu od 01.09.2014 do 30.09.2015

Łącznie w zajęciach w ramach projektu weźmie udział 180 osób dorosłych wyłącznie z co najwyżej średnim wykształceniem(18r.ż.-50r.ż.) i osoby +50(do 64r.ż.), które posiadaja niskie kwalifikacje językowe, uczą się, pracują lub mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich umiejętności z języka angielskiego lub języka niemieckiego podczas kursu.
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji 180 osób z co najwyżej średnim wykształceniem i osób +50 w kształceniu ustawicznym poprzez zorganizowane kursy językowe na terenie województwa mazowieckiego do końca września 2015r.

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.