POKL 9.6.2 "JĘZYKI OBCE DLA WIELKOPOLSKI NIE SĄ JUŻ OBCE"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Szanowni Państwo,


Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt „Języki obce dla Wielkopolski nie są już obce!współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX z działania 9.6.2. prowadzonego przez  Wojewódzki Urząd Pracy województwa wielkopolskiego

Głównym celem projektu jest  chęć podwyższenia swoich umiejętności z języka angielskiego lub niemieckiego. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych, zawodowych, technikach, liceach, dla  grupy osób w wieku 50+ zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie lub 50+ długotrwale bezrobotnych.

Szkolenia kierujemy do 300 osób pełnoletnich, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie województwa wielkopolskiego, którzy z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich umiejętności z języka angielskiego lub niemieckiego.

W ramach projektu odbędzie się 120 godzin szkolenia dla poszczególnych grup projektowych. Miejsce szkolenia ustalimy tuż po utworzeniu pełnej grupy. Postaramy się tak dopasować miejsce szkolenia, aby było ono najbliższe Państwa miejsca pracy, szkoły bądź zamieszkania.

Aby szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie i efektywnie, grupy szkoleniowe liczą co najwyżej 12 osób. Każdej z nich  zapewniamy:

•  materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

•  miłą atmosferę i wysoki poziom szkoleń,

•   programy zajęć dostosowane do umiejętności posiadanych przez uczestnika szkolenia,

•   zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

•   zapewnione zostaną dodatkowe konsultacje z lektorem  ukierunkowaniem na pomoc osobom z trudnościami w uczeni się, nie nadążającym za resztą  grupy lub umożliwione zostaną konsultacje mailowe z lektorem

Po ukończeniu kursu podchodzicie Państwo do egzaminu państwowego, na mocy którego otrzymujecie Państwo uprawnienia podnoszące Państwa pozycje na rynku pracy.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu:

•  potwierdzenie posiadanych kompetencji
 •  wzrost pozycji na rynku pracy,
 •  większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 •  wzrost mobilności,
 •  wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu, odpowiem Państwu na wszelkie pytania i ewentualne wątpliwości

Violetta Rybarczyk

specjalista ds. rekrutacji i organizacji biura

Tel. 604 319 288

e-mail: rekrutacja@leantech.com.pl

O nas

Firma Lean Tech od 8 lat zajmuje się wdrożeniami i szkoleniami w tematyce LEAN, KAIZEN i 5S. Oferujemy szkolenia dla firm i zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu wdrożenia Warsztatów Kaizen.

Jest to autorski program zawierający najlepsze techniki wybrane z Programów 5S, Lean Manufacturing i Kaizen.

Nasz program wdrożeniowy powstał w czasie wieloletnich prac.

Jego prostota i łatwość, z jaką podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników firmy sprawia, że efekty są niemalże natychmiastowe.

Uniwersalność tego programu sprawia, że można go wdrożyć w każdej gałęzi przemysłu.

Firmy, które do tej pory skorzystały z naszych usług w niedługim czasie, przy minimalnych kosztach osiągnęły ogromne oszczędności.